Vitenskapelig artikkel

Effect of microstructure and initial cell conditions on thermal inactivation kinetics and sublethal injury of Listeria monocytogenes in fish-based food model systems

Verheyen, Davy; Baka, Maria; Akkermans, Simen; Skåra, Torstein; Van Impe, Jan FM

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Microbiology, vol. 84, p. 14, 2019

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0740-0020
Elektronisk: 1095-9998

Open Access: none

Lenker:
DOI