Vitenskapelig artikkel

hoggorm: a python library for explorative multivariate statistics

Tomic, Oliver; Graff, Thomas; Liland, Kristian Hovde; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Open Source Software (JOSS), vol. 4, 2019

Utgave: 39

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2475-9066
Elektronisk: 2475-9066

Open Access: gold

Lenker:
ARKIV
DOI