Vitenskapelig artikkel

A comparison of two PLS-based approaches to structural equation modeling

Romano, Rosaria; Tomic, Oliver; Liland, Kristian Hovde; Smilde, Age; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Chemometrics, vol. 33, p. 1–28, 2019

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0886-9383
Elektronisk: 1099-128X

Open Access: none

Lenker:
DOI