Vitenskapelig artikkel

“Great expectations” – Allocating licenses with special requirements in Norwegian salmon farming

Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik; Karlsen, Kine Mari

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Marine Policy, p. 152–162, 2019

Utgiver: Elsevier

Utgave: 100

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0308-597X
Elektronisk: 1872-9460

Open Access: none

Lenker:
DOI