Doktorgradsavhandling

Development and application of solid state fermentation enzymes in soy based Atlantic salmon feeds

Jacobsen, Hans Jakup

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Kousoulaki, Aikaterina; Oterhals, Åge; Samuelsen, Tor Andreas; Pittman, Karin

Utgiver: Universitetet i Bergen

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-308-3587-6

Open Access: none

Lenker:
OMTALE