Fagartikkel

Hvilke temaer er viktigst for bærekraft i havbruk?

Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik; Robertsen, Roy; Winther, Ulf; Richardsen, Roger

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 48–49, 2018

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none