Vitenskapelig artikkel

Effect on plasma lipids and and lipoproteins of replacing partially hydrogenated fish oil with vegetable fat in margarine

Müller, Hanne; Jordal, Odd; Seljeflot, Ingebjørg; Kierulf, Peter; Kirkhus, Bente; Ledsaak, Oddlaug; Pedersen, Jan Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: British Journal of Nutrition, p. 243-251, 1998

Utgiver: Cambridge University Press

Utgave: 80

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0007-1145
Elektronisk: 1475-2662

Open Access: none