Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-539-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Blikra, Marthe Jordbrekk

Serier : Nofima rapportserie 5/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten beskriver metodikk og råstoffdata for karakterisering og opparbeiding av prøvemateriale til analyse av kvalitet ved varmebehandling av torsk. Torsk fra Havbruksstasjonen i Tromsø ble benyttet. Filetene ble individmerket og data samlet fra anlegg og etter rigor mortis. Øvrige analyser for å undersøke kondisjon og stress ved slakt ble utført på anlegg på et utvalg av fisken direkte etter slakting. Prøvene ble videre behandlet etter rigor mortis, og både naturelle torskeloins og torskeloins langtidssalta ved ulike lave saltkonsentrasjoner ble opparbeidet. Loins ble fryst inn før videre opparbeiding til mindre prøver, som var spesifikke til analysen prøvene skulle benyttes til. Prøvene skal benyttes av tre bachelorstudenter, en masterstudent og en PhD-student i arbeid med kvalitetsendringer under prosessering av torsk, i prosjektet OPTIMAL II.

Kontaktpersoner: