Vitenskapelig artikkel

Fishing fleet capacity and profitability

Zhang, Dengjun; Sikveland, Marius; Hermansen, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Marine Policy, vol. 88, p. 116–121, 2018

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0308-597X
Elektronisk: 1872-9460

Open Access: none

Lenker:
DOI