Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-530-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nygaard, Halvor

Serier : Nofima rapportserie 32/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Metodens riktighet og presisjon ble vurdert som tilfredsstillende, basert på ekstern kollaborativ validering og intern verifisering av riktighet og presisjon. Riktighet Analyser av referansemateriale med ny metode (RYM), ga for gjær resultater sentralt i oppgitt initialt kontroll-intervall, mens mugg plasserte seg ved nedre kontrollgrense. Årsaken til lave muggresultater kan være tap av viabilitet etter fryselagring av referansematerialene i opptil 4 år. Analyser av naturlig kontaminerte prøver med ny metode (RYM) ga tilsvarende resultater som Nofimas etablerte metode (YM) for både mugg og gjær. AOACs og AFNORs kollaborative avprøvinger av RYM ga resultater for både mugg og gjær som ikke skilte seg statistisk fra resultatene av referansemetodene (US FDA BAM og ISO 21527). Presisjon Måleusikkerhet (U) for RYM ble beregnet til 0,12 for gjær og 0,23 for mugg som er lik eller noe lavere enn tidligere estimater for YM. AOACs og AFNORs interlaboratorie-studier konkluderte med at repeterbarhet og reproduserbarhet for RYM var tilsvarende som for referansemetodene (US FDA BAM og ISO 21527).