Rapport

Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert potet AM04-1020 (cv. Amadea) fra BASF Plant Science (EFSA/GMO/SE/2010/88). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Bernhoft, Aksel; Sanden, Monica; Andreassen, Åshild Kristine; Vikse, Rose; Brandtzæg, Per; Finne, Merethe Aasmo; Gifstad, Tron Øystein; Holck, Askild Lorentz; Junttila, Olavi; Konestabo, Heidi Sjursen; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Nerland, Audun Helge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)

Utgave: 2011:17

Antall sider: 81

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8259-030-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
OMTALE
ARKIV