Fagartikkel

Variabel kvalitet på kystflåtens landinger – hva så?

Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 30–32, 2012

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none