Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

A review of genotype-by-environment interaction and micro-environmental sensitivity in aquaculture species

Sae-Lim, Panya; Gjerde, Bjarne; Nielsen, Hanne Marie; Mulder, Han; Kause, Antti

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Reviews in Aquaculture, vol. 8, p. 369–393, 2016

Utgiver: Wiley-Blackwell Publishing Inc.

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1753-5123
Elektronisk: 1753-5131

Open Access: none

Lenker:
DOI