Vitenskapelig artikkel

Economic values for lean meat and fat efficiency in Norwegian Landrace nucleus pig population

Martinsen, Kristine Hov; Olsen, Dan; Ødegård, Jørgen; Meuwissen, Theo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science, vol. 66, p. 145–151–7, 2017

Utgiver: Taylor & Francis

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0906-4702
Elektronisk: 1651-1972

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI