Doktorgradsavhandling

Method development in the area of multi-block analysis focused on food analysis

Biancolillo, Alessandra

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Næs, Tormod; Måge, Ingrid; Bro, Rasmus

Utgiver: Universitetet i København

Antall sider: 67

Open Access: none