Vitenskapelig artikkel

Imputation of non-genotyped individuals using genotyped progeny in Nellore, a Bos indicus cattle breed

Boison, Solomon Antwi ; Neves, H. H. R.; O'Brien, A. M. P.; Utsunomiya, YT; Carvalheiro, R.; da Silva, M. V. G. B.; Sölkner, Johann; Garcia, J. F.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Livestock Science, vol. 166, 2014

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1871-1413
Elektronisk: 1878-0490

Open Access: none

Lenker:
DOI