Doktorgradsavhandling

Influence of genotype and climatic environment on fruit yield and chemical composition of black currant (Ribes nigrum L.)

Woznicki, Tomasz

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Aaby, Kjersti

Utgiver: Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Antall sider: 111

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-575-1366-5

Open Access: none