Vitenskapelig artikkel

Near infrared reflectance spectroscopy in the predition of sensory properties of beef

Hildrum, Kjell Ivar; Isaksson, Tomas; Næs, Tormod; Nilsen, Bjørg Narum; Rødbotten, Marit; Lea, Per

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Near Infrared Spectroscopy, vol. 3, p. 81–87, 1995

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0967-0335
Elektronisk: 1751-6552

Open Access: none