Doktorgradsavhandling

Health-related compounds in broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) as affected by postharvest temperature, light and UV-B irradiation

Rybarczyk, Anna

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Bengtsson, Gunnar; Borge, Grethe Iren Andersen; Hagen, Sidsel Fiskaa; Wold, Anne-Berit; Hansen, Magnor Kåre

Utgiver: NMBU

Antall sider: 120

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-575-1334-4

Open Access: none