Publisert 2003

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-510-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hjelset, Ann Merete; Sundet, Jan Henry; Fermann, Brynjulf

Serier : Nofima rapportserie 1/2003

År : 2003

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I alt 28 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn og linefisket på strekningen fra Grense Jakobselv til Hammerfest. gjennom hele 2002. Antallet registreringer er høyere enn i 2001 noe som gir et sikrere datagrunnlag enn tidligere. Et nytt område, Nordkapp, er kommet til ved årets undersøkelser. Bifangstratene i torskegarnfisket har gått ned i Varanger og noe opp i Tana og Nordkynn-området sammenlignet med 2001. På line har det vært en økning i Varanger og i Tana, mens en mangler data på fra de andre områdene. Rognkjeksfisket er fortsatt begrenset sammenlignet med tidligere, og bifangstratene har endret seg lite de siste årene. Det er estimert en total bifangst på 83 587 krabber i garnfisket etter torsk og rognkjeks, samt på line i 2002.