Fagartikkel

Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 28–29, 2014

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none