Vitenskapelig artikkel

Observations on side-swimming rainbow trout in water recirculation aquaculture systems

Good, Christopher M.; Davidson, John; Kinman, Christin; Kenney, Patrick Brett; Bæverfjord, Grete; Summerfelt, Steven T.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Aquatic Animal Health, vol. 26, p. 219–224, 2014

Utgiver: American Fisheries Society

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0899-7659
Elektronisk: 1548-8667

Open Access: none

Lenker:
DOI