Vitenskapelig artikkel

Spatiotemporal distribution of Atlantic cod (Gadus morhua L.) with intact and blocked olfactory sense during spawning season in a Norwegian fjord with intensive salmon farming

Bjørn, Pål Arne; Uglem, Ingebrigt; Kerwath, S.; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsen, Rune

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 281, p. 87–94, 2009

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI