Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-486-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sundet, Jan Henry; Hjelset, Ann Merete; Fermann, Brynjulf

Serier : Nofima rapportserie 4/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I alt 14 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 2001. Dette antall registreringer er på samme nivå som i 2000. Resultatene viser at problemene med bifangst etterhvert også har økt i områdene vest for Varanger i 2001. Estimert bifangst av krabbe i torskegarn i 2001 var ca 30 800 krabber mot ca. 51 000 i 2000. På line var verdiene i 2001 11 500 krabber, mot ca 5000 i 2000. Bifangstproblemene synes reelt sett å ha gått noe ned i torskegarnfisket. På line har ikke forholdene endret seg vesentlig fra 2000, det økte total antallet i bifanget krabbe i 2001 skyldes hovedsakelig økt innsats i linefisket. Det er for det meste hunnkrabbe som tas som bifangst, sammen med mye undermåls krabbe. Egne undersøkelser indikerer at dødeligheten av krabben som tas på garn er mindre enn tidligere antatt, men dette vil variere fra fisker til fisker. Undersøkelsen er gjennomført i nært samarbeid med lokale fiskerimyndigheter i Finnmark.