Publisert 2001

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-466-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sundet, Jan Henry

Serier : Nofima rapportserie 3/2001

År : 2001

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I alt 15 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 2000. Dette er færre enn i 1999. Resultatene viser at problemene med bifangst fortsatt er størst i Varanger, men at problemet er i ferd med å tilta også i andre områder. Estimert bifangst av krabbe i torskegarn i 2000 var ca 51 000 krabber mot ca. 121 000 i 1999. På line har en kun estimater for område 2 (4732 krabber) og dette er betydelig lavere enn i fjor (6500). Det er for det meste hunnkrabbe som tas som bifangst, sammen med mye undermåls krabbe. Tidligere undersøkelser indikerer at dødeligheten av krabben som tas på garn er nærmere 100 %, mens de som tas på line har større mulighet til å overleve siden de blir mindre skadet. Undersøkelsen er gjennomført i nært samarbeid med lokale fiskerimyndigheter i Finnmark.