Vitenskapelig artikkel

Roll-in shortenings effects on Danish pastries sensory properties studied by principal component analysis

Baardseth, Pernille; Næs, Tormod; Vogt, Kjell Gjermund

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 28, p. 72–77, 1995

Utgiver: Academic Press

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0023-6438
Elektronisk: 1096-1127

Open Access: none