Vitenskapelig artikkel

The effect of lipid-degrading enzyme activities on quality of blanched and unblanched frozen stored cauliflower estimated by sensory and instrumental analysis

Baardseth, Pernille; Næsset, Erik

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Chemistry, vol. 32, p. 39–46, 1989

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0308-8146
Elektronisk: 1873-7072

Open Access: none

Lenker:
DOI