Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-733-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Toften, Kjell

Serier : Nofima rapportserie 44/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Som et ledd i prosjektet “Oppdrettstorsk – dagens marked og premisser for fremtidig markedsutvikling og strategiske muligheter”, finansiert av VRI Akvakultur, gir denne rapporten en sammenstilling av fire innledende foredrag som ble presentert på en worskhop i anledning partnerskapskonferansen i NCE Aquaculture høsten 2009. Den første presentasjonen dreier seg om kvalitet av fersk oppdrettstorsk, av Margrethe Esaiassen og Hilde Herland. Den neste presentasjonen handler om lønnsomhet i torskeoppdrettsnæringen og hvorvidt dette er mulig, av Atle Mortensen. Den tredje presentasjonen er av Sigurd Rydland fra Taste of North AS, som diskuterer markedspotensialet for oppdrettstorsk. Den siste presentasjonen viser resultatene av en markedstest, av Themis Altintzoglou.