Vitenskapelig artikkel

Effect of temperature towards lipid oxidation and non-enzymatic browning reactions in krill oil upon storage

Lu, Fung Sieng Henna; Bruheim, Inge A.; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Jacobsen, Charlotte

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Chemistry, vol. 157, p. 398–407, 2014

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0308-8146
Elektronisk: 1873-7072

Open Access: none

Lenker:
DOI