Vitenskapelig artikkel

Laksebein i fôr til torsk. - Biologisk evaluering av laksebeinmel som alternativ proteinkilde i torskefôr

Albrektsen, Sissel; Krogdahl, Åshild; Nortvedt, Ragnar; Sandnes, Kjartan; Hillestad, Marie

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Rubin, vol. 178, 2009

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1892-3429

Open Access: none