Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 78–86 , 2000

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Johnsen, Oddrun

Sak : 2

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Fersk fisk pakket i modifisert atmosfære har vært forsøkt lansert på det norske markedet flere ganger. Denne artikkelen drøfter vanskelighetene som norske aktører har hatt med å få lansert prepakket fersk fisk som et varig produkt. Hvorfor har danske og svenske produsenter klart å etablere produktkonsepter, mens de norske konseptene etter relativt kort tid er trukket tilbake? Hva er suksesskriteriene for lansering av fersk fisk pakket i modifisert atmosfære? Artikkelen argumenterer for at tålmodighet, god kvalitet på produktet og god kommunikasjon fra fangst til sluttbruker er essensielt. Samtidig er markedsføring mot sisteleddet viktig med hensyn til oppmerksomhet og salg.