Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 125–128 , 2000

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Johansen, Jan Arvid; Østli, Jens

Sak : 2

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Fiskeriforskning har gjort en forbrukertest for å avdekke preferanser for ulike lakseprodukter. Testen indikerer at lagring av laks kan gjøre spiseopplevelsen mer positiv, og at en slik "modning" synes å kunne gjøres både ved fersk ising og ved frysing og tining. Hvis resultatene er allmenngyldige problematiserer dette begrepet fersk laks/fisk og kan ha vidtrekkende implikasjoner for hvordan næringen bør tenke i forhold til ferskhet.