Vitenskapelig artikkel

SO-PLS as an exploratory tool for path modelling

Menichelli, Elena; Almøy, Trygve; Tomic, Oliver; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 36, p. 122–134, 2014

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none

Lenker:
DOI