Vitenskapelig artikkel

Effect of harvest time and geographical area on sensory and instrumental texture profile of a PDO artichoke

Di Salvo, Riccardo; Fadda, Contantino; Sanguinetti, Anne Maria; Næs, Tormod; Del Caro, Alessandra

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food science & technology, vol. 49, p. 1231–1237, 2014

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-5423
Elektronisk: 1365-2621

Open Access: none

Lenker:
DOI