Vitenskapelig artikkel

A novel model to assess the efficacy of steam surface pasteurization of cooked surimi gels inoculated with realistic levels of Listeria innocua

Skåra, Torstein; Valdramidis, Vasilis P; Rosnes, Jan Thomas; Noriega, Estefania; Van Impe, Jan FM

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Microbiology, vol. 44, p. 64–70, torsdag 12. juni 2014

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0740-0020
Elektronisk: 1095-9998

Open Access: none

Lenker:
DOI