Vitenskapelig artikkel

Genetic variation for a vertebral deformity in Atlantic salmon (Salmo salar)

Gjerde, Bjarne; Pante, Ma. Josefa R.; Bæverfjord, Grete

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 244, p. 77–87, 2005

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI