Vitenskapelig artikkel

Access to and protection of aquaculture genetic resources - Structures and strategies in Norwegian aquaculture

Olesen, Ingrid; Rosendal, Kristin; Tvedt, Morten Walløe; Bryde, Martin; Bentsen, Hans

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 272, p. 47–61, 2007

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI