Vitenskapelig artikkel

Unique and shared gene expression patterns in Atlantic salmon (Salmo salar) tooth development

Huysseune, Ann; Takle, Harald Rune; Soenens, M.; Taerwe, K.; Witten, P. E.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Development, Genes and Evolution, vol. 218, p. 427–437, 2008

Utgiver: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0949-944X
Elektronisk: 1432-041X

Open Access: none

Lenker:
DOI