Vitenskapelig artikkel

Rammebetingelser for lønnsomhet i norsk fiskeforedling. Empiriske funn og kunnskapshull

Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 18, p. 4–23, 2008

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST