Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-188-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hovda, Maria Befring; Vangdal, Eivind; Rode, Tone Mari

Serier : Nofima rapportserie 20/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I Norge er det et mål å øke forbruket av frukt, bær og grønnsaker. Ved økt produksjon av disse, vil man i høysesongen kunne få en høyere produksjon enn det som blir solgt for fersk konsum. Høytrykksprosessering (HP) kan benyttes til å lage høykvalitetsprodukter av disse overskuddsråvarene. Denne typen høykvalitetsprodukter, basert på norske frukt- og bær-produkter, vil kunne ha stort potensiale da norske råvarer oppleves som ferske, sunne og gode. Høytrykksbehandling av mat kan benyttes for å oppnå produkter med forbedret kvalitet, lengre holdbarhet og økt mattrygghet. Maten blir også sunnere og friskere da næringsstoffene blir bedre bevart enn ved varmebehandling. I dette forprosjektet har det vært arbeidet med bringebær og plommer. Forsøk med høytrykksprosessering av bringebærjuice, mos og hele bær ble utført. Resultatene viste at prøver behandlet med HP har en betydelig lenger holdbarhet sammenlignet med kontrollprøver. Juiceprøver lagret i 97 dager viste svært lav bakteriell vekst, og analyse av sukker og syreinnhold viste at trykk hadde liten innvirkning på viktige smakskomponenter.

Kontaktpersoner: