Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-095-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Egeness, Finn-Arne

Serier : Nofima rapportserie 26/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Konkurransefortrinnet til norske fiskebedrifter har historisk vært en unik tilgang til fisk. Fortrinnet forvitret på slutten av 1990-tallet fordi moderne fryse- og tineteknologi og billigere transportløsninger gjorde det mulig å foredle torsken uavhengig av hvor og når den var fanget. Globaliseringen av råvaremarkedet rammet særlig fryste arbeidsintensive filetprodukter av torsk. Med lave arbeidskraftkostnader og manuelt arbeid kunne kinesiske aktører produsere torskefileter billigere enn norske bedrifter. Siden det europeiske markedet aksepterer dobbeltfryste fileter og lav pris er en viktig produktegenskap ble Kina en større leverandør av fryste filetprodukter av torsk til EU enn Norge i 2003. Norske bedrifter responderte på konkurransen med en større produksjon av ferske produkter. Slik unngikk de konkurransen med Kina. En alternativ strategi for å møte konkurransen fra Kina kunne vært en større grad av produktdifferensiering. Norske fileter oppnår i dag en prispremie sammenlignet med kinesiske produkter. Denne forklares primært av at norske bedrifter produserer fryste filetprodukter med utgangspunkt i et ferskt råstoff. Markedet for slike produkter er imidlertid begrenset og norske bedrifter møter sterk konkurranse fra Island og Russland. Det forklarer hvorfor Norge har tapt betydelige markedsandeler i det europeiske markedet som følge av konkurransen fra Kina.