Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-103-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 30/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri var betydelig svakere i 2011 enn året før. Med unntak av bedriftene som foredler og slakter laks falt inntjeningen i alle sektorer. Igjen var det blant tørrfisk- og klippfiskprodusenter og deler av fiskemel og -oljeindustrien at lønnsomheten var best. Svakest var lønnsomheten i filetindustrien, blant saltfiskprodusentene og i rekeindustrien. Også i industrien som produserer sild, makrell og lodde til konsum ble lønnsomheten ytterligere svakket. Sysselsettingen i fiskeindustrien falt med om lag én prosent sammenlignet med året før. I fjerde kvartal 2011 var cirka 10.500 sysselsatt i industrien. Også verdiskapingen i industrien falt i 2011 etter flere år med markant økning. Høyere råstoffkostnader ga både lavere nominell verdiskaping og lavere produktivitet målt i verdiskaping per årsverk.

Kontaktpersoner: