Vitenskapelig artikkel

Roasted Barley Foods: Processing and Varietal Differences Affecting Kolo and Tihni, Traditional Grain Products in Northern Ethiopia

Abraha, Addis; Uhlen, Anne Kjersti; Abay, F.; Sahlstrøm, Stefan; Bjørnstad, Åsmund

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Cereal foods world, vol. 58, p. 71–79–9, 2013

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0146-6283

Open Access: none

Lenker:
DOI