Vitenskapelig artikkel

Optimization of an oil leaching process to reduce the level of dioxins and dioxin-like PCBs in fishmeal

Oterhals, Åge; Kvamme, Bjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of the Science of Food and Agriculture, vol. 93, p. 1649–1659–11, 2013

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-5142
Elektronisk: 1097-0010

Open Access: none

Lenker:
DOI