Vitenskapelig artikkel

Decomposing the (seafood versus meat) evening meal decision-making sequence Insights from a diary study in Norway, Iceland and Denmark

Perrea, Toula; Brunsø, Karen; Altintzoglou, Themistoklis; Einarsdottir, Gunnthorunn; Luten, Joop

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: British Food Journal, vol. 114, p. 1533–1557–25, 2012

Utgiver: Emerald Group Publishing Limited

Utgave: 10-11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0007-070X
Elektronisk: 1758-4108

Open Access: none

Lenker:
DOI