Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Tørrstoffinnhold i slam fra landbasert produksjon av Atlantisk laks

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-406-7) 19, p. Nofima rapportserie (32/2016)

Aas, Turid Synnøve; Ytrestøyl, Trine; Berge, Gerd Marit

Slamprøver fra et settefiskanlegg ble tatt ut ved ulike tidspunkt på dagen én gang i måneden over fire måneder, ved ulike temperaturer og med varierende mengde biomasse i anlegget. Det var stor variasjon i tørrstoffinnholdet i slammet, og dette hang trolig sammen med varierende mengde spillfôr, der økende mengde fôr i slammet ga økt tørrstoffinnhold. Det ble laget en modell for beregning av mengde fôr i slammet basert på analyse av energiinnhold i tørrstoffet i slam. Modellen var basert på eksisterende data for kjemisk analyse av fôr og tilhørende faeces. Modellen ble brukt til å estimere fôrinnholdet i innsamlede slamprøver, og estimatene viste at tørrstoffinnhold i slam henger sammen med mengden spillfôr i slammet.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker