Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Vannbehov hos Drøbak-kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) i oppdrett- effekt av temperatur, kroppsstørrelse og fôring

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2002 (ISBN 82-7251-492-3) 23, p. Nofima rapportserie (10/2002)

Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Mortensen, Atle

Nødvendig vanntilførsel er en grunnleggende faktor i planlegging og dimensjonering av et landbasert oppdrettsanlegg for kråkeboller. Systematiske undersøkelser av vannbehovet til kråkeboller er ikke gjort tidligere. I dette arbeidet er vannbehovet til tre størrelsesgrupper av kråkeboller, holdt under 6 forskjellige temperaturregimer undersøkt. I tillegg er det gjort innledende studier av kråkebollenes krav til vannkvalitet.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker