Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien- Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 1999

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2000 (ISBN 82-7251-460-5) 44, p. Nofima rapportserie (20/2000)

Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald

En gjennomgang av regnskaper for 475-500 norske fiskeforedlingsbedrifter de siste årene viser at lønnsomheten i 1999 var svært svak i viktige sektorer i norsk fiskeindustri. Dette var i stor grad de samme sektorene som hadde et meget godt år i 1998. Også i 1999 kunne imidlertid tørrfisk-næringen vise til best lønnsomhet i våre utvalg, fulgt av rekeindustrien. Lønnsomheten i pelagisk sektor bedret seg betydelig etter et meget svakt år i 1998. Også industrien som foredler laks hadde noe bedre inntjening, selv om lønnsomheten i denne sektoren samlet sett fortsatt er svak. Sildemelindustrien og filetindustrien i torskefisksektoren var de delen av fiskeindustrien som hadde de svakeste økonomiske resultatene i 1999. Undersøkelsens utvalg av bedrifter, som utgjør 84 prosent av fiskeindustribedriftene i landet, fikk et samlet resultat på omkring 50 millioner kroner før skatt i 1999, mens tilsvarende resultat året før var nærmere 600 millioner kroner. Dette ga en totalkapitalavkastning for industrien som helhet på omkring 5 prosent dette året, mot 9,5 prosent i 1998.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker