Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Levende torsk og kreps; videreutvikling av tradisjonelle fiskerier i Skagerrak og Nordsjøen

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2012 (ISBN 978-82-7251-948-2) 32, p. Nofima rapportserie (1/2012)

Midling, Kjell Øyvind; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre

Det er gjennomført tre tokt ombord på garnfartøyet «M/K Nesejenta» hvor samdrift mellom garnfiske etter torsk og teinedrift etter sjøkreps i Nordsjøen ble evaluert. Torsk fanget med garn har vært forsøkt holdt levende. Nye krepsefelt og områder er undersøkt, og det er gjort forsøk på transport av levende kreps tilsvarende eksport til Sør-Europa. Hovedresultatene er: Torsk: • Ved kort ståtid (5 timer) er all fisk levende når den tas om bord. • Bare halvparten av torsken fanget med garn vil overleve om bord i tanker til neste dag. • Garnfanget torsk er mer utmattet enn på noe annet redskap. Kreps • To-kammerteine fisker bedre enn tradisjonelle krepseteiner, men er betydelig vanskeligere å operere. • Resultatene fra teinefisket varier svært mye, men på sitt beste fisker selv de små krepseteinene mer enn 750 gram per teine. • Kreps overlever bedre i nedkjølt vann enn ved omgivelsestemperatur, selv ved temperaturer rundt 13 0C. • Ved korrekt lagring, nedkjøling og pakking kan man transportere kreps (med bil eller fly) i minst 27 timer uten dødelighet.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker