Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima.

QuantEscape2

 Avl og genetikk  

QuantEscape2 bygger videre på QuantEscape, hvor fire ledende forskningsinsitusjoner studerte interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og vill Atlantisk laks. Full engelsk tittel på prosjektet er "Quantifying ecological effects of introgression of farmed on wild salmon".

Tidspunkt:1. januar 2016 – 31. desember 2018
Finansiering: Forskningsrådet (Havbruk2)
Samarbeid:NINA, HI, CIGENE (NMBU)

I QuantEscape2 vil forskerne fremskaffe kunnskap som kan forbedre forvaltningen av vill laks og oppdrettslaks, og øke bærekraften til næringer som baserer seg på laks. Hovedmålet med prosjektet er å tallfeste økologiske konsekvenser av genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, på villaks. I prosjektet vil forskerne undersøke fenotypiske endringer og funksjonelle genetiske endringer hos vill Atlantisk laks.

Det vil bli utarbeidet retningslinjer for bærekraftig akvakultur og forvaltning av ville populasjoner av Atlantisk laks i prosjektet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter