Dette prosjektet tallfester økologiske konsekvenser av genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks på villaks, og undersøker genetiske endringer hos vill Atlantisk laks.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2016

Slutt

31. des 2018

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

NINA, HI, CIGENE (NMBU)

Bakgrunn

QuantEscape2-prosjeketet bygger videre på prosjektet QuantEscape, hvor fire ledende forskningsinstitusjoner studerte interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og vill Atlantisk laks. Full engelsk tittel på prosjektet er «Quantifying ecological effects of introgression of farmed on wild salmon».

I prosjektet vil forskerne fremskaffe kunnskap som kan forbedre forvaltningen av vill laks og oppdrettslaks, og øke bærekraften til næringer som baserer seg på laks.

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å tallfeste økologiske konsekvenser av genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, på villaks.

I prosjektet vil forskerne undersøke fenotypiske endringer og funksjonelle genetiske endringer hos vill Atlantisk laks.

Det vil bli utarbeidet retningslinjer for bærekraftig akvakultur og forvaltning av ville populasjoner av Atlantisk laks i prosjektet.